Polityka prywatności

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych
uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz
danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i
logów serwera).
2. Serwis internetowy SwiatZapachu.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez
FPHU MATEUSZ BARCZYK FRANCUSKIE PERFUMY ROZLEWANE MADELEINE,
Gołaczewy, ul. Nadmłynie 29, 32-340 Wolbrom, NIP 6372204587 (zwany dalej Administratorem lub Właścicielem).
3. Mogą Państwo się z nami skontaktować pisząc maila na adres

kontakt@e-madeleine.pl


4. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością FPHU MATEUSZ BARCZYK FRANCUSKIE PERFUMY ROZLEWANE MADELEINE. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i
majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
5. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
6. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności:

6.1. Możliwości złożenia zamówienia.
6.2. Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
6.3. Dokonania płatności przez platformy płatnicze.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

7.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o
sobie np wysyłając formularz zapytania.
7.2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w
urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
7.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego.

Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:

2.1. Szyfrowanie danych osobowych.
2.2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu
zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów,
możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
2.3. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych.
2.4. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających
najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez:

3.1. Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
3.2. Przez okres 2 lat w przypadku danych zebranych w celu realizacji
zamówień
3.3. Przez okres 6 lat w przypadku danych podanych nam w celu
wystawienia faktury zakupu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
5. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
6. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu przekazania ich do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
7. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem dokonywanych na płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
rzecz Sklepu internetowego.
8. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
9. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
10. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ic sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora.  Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego.
12. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.
14. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie
Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
15. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych.
16. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem iMoje przekazane zostaną Państwa dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
16.1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi
udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
16.2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez
klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów
płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
16.3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

17. Sklep może przekazać dane osobowe Kupujących do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Rozdział 3 Informacje o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
4.1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką
stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
4.2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4.3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego
dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.

5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
6.1. Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas
korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
6.2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu
przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające zplików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Dane te mogą zawierać min.:
2.1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
2.2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
2.3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście
było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).
2.4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
2.5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się
skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.
3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • 1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  • 1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  • 1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  • 1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  • 1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
  • 1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  • 1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  • 1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
Aby dalej móc udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Prosimy zatem abyś wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Twoja prywatność i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsza. Więcej na Polityka Prywatności. Akceptuje